销售热线:0591-22628358                                              
您现在的位置:首页产品中心锅炉离心通风机 > G4-73型、Y4-73型锅炉离心通风机
 • 产品名称: G4-73型、Y4-73型锅炉离心通风机
 • 型号规格: G4-73型、Y4-73型
 • 流量范围: 15229-320610m3/min
 • 轴功率: 5.5-560KW
 • 压力范围: 343-6541Pa
 • 口 径: 800-2000A mm
 • 转 速: 730-1450r/min
 • 适用介质: 输送空气(烟气)、不自燃气体
一、风机的用途
 G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2~670T/h蒸气锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。
 通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。
 在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的含尘量。根据一般电厂使用情况,除尘效率不得低于85%。

二、G4-73型、Y4-73型锅炉离心通引风机性能参数表
  性能表中提供的参数。通风机性能按气体温度为20℃,大气压力为101325Pa,气体密度为1.2kg/m3的空气介质计算;引风机性能按气体温度为200℃,大气压力为101325Pa,气体密度为0.745kg/m3的烟气介质计算。
三、风机的型式和结构
⒈ 通风机与引风机制成单吸入。
⒉ 从电动机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以"右"表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以"左"表示。
⒊ 风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。
⒋ 风机传动方式为D式、F式两种,均采用弹性联轴器传动。
 风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节门及传动部分组成。
四、风机的安装调试和操作
 在安装前,首先应准备好安装用材料及工具,并对风机各部分的机件进行检查,对叶轮、主轴和轴承等更应特别细致检查,如发现损伤,应该修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
 在安装操作的过程中必须注意下列几点:
1、在一些接合面上,为防止生锈、减少拆卸困难,应涂上润滑脂或机油。
2、在上接合面的螺栓时,如有定位销钉,应先上好销钉,再拧紧螺栓。
3、检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具、杂物。
㈠ 安装要求
1、按图纸所示的位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
2、保证主轴的水平位置,并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。两轴不平行度允差为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.05mm。
3、安装调节门时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
4、风机安装后,拔动转子,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象。
5、安装风机进口和出口管道时,重量不应加在机壳上。
6、全部安装后,经总检合格,方可试运转。
㈡ 风机的试运转
1、风机的试转应在无载荷(关闭进气管道闸门或调节门)的情况下进行。
2、如运转情况良好,再转入满载荷(规定全压和流量)下的运转。
3、满载荷运转,对新安装风机不少于2小时,对修理安装风机不少于半小时。
㈢ 风机的操作
1、风机启动前,应做下列准备工作:
① 关闭调节门。
② 检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
③ 联轴器应加保护罩。
④ 检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间。
⑤ 检查电器线路及仪表是否正确。
⑥ 检查冷却部分是否正常。
2、风机启动后,逐渐开大调节门达到正常工况。运转过程中,轴承温升不得超过周围环境温度的40℃,轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
3、下列情况下,必须紧急停车:
① 发觉风机有剧烈的噪声;
② 轴承的温度剧烈上升;
③ 风机发生剧烈振动和撞击。
五、风机的维护
㈠ 风机维护工作制度
风机维护人员必须注意下列各点:
1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
2、如风机设备在检修后开动时,则需注意风机各部位是否正常。
3、定期清除风机内部的灰尘、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4、对风机设备的修理,不许在运转中进行。
㈡ 风机正常运转中的注意事项
1、如发现流量过大,不符使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用调节门进行调节。
2、对温度计及油标的灵敏性定期检查。
3、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除,发现大故障时,应立即进行检修。
5、除每次拆修后应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。
㈢ 风机的主要故障及原因
1、轴承箱剧烈振动
① 风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪;
② 机壳或进风口与叶轮摩擦;
③ 基础的刚度不够或不牢固;
④ 叶轮铆钉松动或叶轮变形;
⑤ 叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓松动;
⑥ 机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动;
⑦ 风机进出气管道的安装不良;
⑧ 转子不平衡;
⑨ 引风机叶片磨损。
2、轴承温升过高
① 轴承箱剧烈振动;
② 润滑油脂质量不良、变质或含有过多灰尘、粘砂、污垢等杂质;
③ 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小;
④ 轴与滚动轴承安装歪斜,前后二轴承不同心;
⑤ 滚动轴承损坏。
3、电机电流过大和温升过高
① 开车时进气管道内闸门或节流阀未关严;
② 流量超过规定值;
③ 风机输送气体密度过大,使压力过大;
④ 电机输入电压过低或电源单相断电;
⑤ 联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀;
⑥ 受轴承箱剧烈振动的影响。
六、订货须知
 订货时须注明风机的机号、转速、流量、压力、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号规格。
G4-73型锅炉离心引风机主要性能参数
机号 ( № ) 转速 (r/min) 流量 (m 3 /h) 全压 (Pa) 配套电机 (kW)
8D 1450 16156 ~ 30993 2104 ~ 1400 18.5
9D 960 15229 ~ 29216 1163 ~ 775 11
1450 23003 ~ 32079 2668 ~ 2559 30
10D 730 15886 ~ 30475 829 ~ 553 7.5
960 20891 ~ 29134 1437 ~ 1379 15
31834 ~ 40077 1315 ~ 958 18.5
1450 31554 ~ 60533 3301 ~ 2194 55
11D 730 21144 ~ 40562 1004 ~ 669 11
960 27806 ~ 31400 1741 ~ 1734 22
35183 ~ 53343 1715 ~ 1160 30
1450 41999 ~ 47427 4003 ~ 3986 75
53142 ~ 80570 3943 ~ 2659 90
12D 730 27451 ~ 30999 1196 ~ 1191 15
34734 ~ 52661 1178 ~ 797 18.5
960 36100 ~ 45677 2075 ~ 2044 37
50344 ~ 69253 1990 ~ 1381 45
1450 54526 ~ 76040 4777 ~ 4582 132
83088 ~ 104600 4366 ~ 3171 160
14D 730 43591 ~ 66425 1630 ~ 1491 37
72059 ~ 83624 1391 ~ 1086 45
960 57326 ~ 64735 2831 ~ 2819 75
72534 ~ 109970 2789 ~ 1883 90
1450 86586 ~ 120740 6541 ~ 6272 280
131940 ~ 166100 5975 ~ 4333 315
16D 580 51699 ~ 99178 1343 ~ 895 45
730 65069 ~ 124820 2133 ~ 1420 75
18D 580 73610 ~ 141210 1702 ~ 1133 75
730 92648 ~ 177730 2705 ~ 1800 132
960 121830 ~ 154160 4710 ~ 4639 280
169910 ~ 233730 4518 ~ 3126 310
20D 580 100970 ~ 140810 2104 ~ 2018 110
153860 ~ 193700 1924 ~ 1400 132
730 127080 ~ 177230 3347 ~ 3211 220
193660 ~ 243800 3060 ~ 2225 250
960 167130 ~ 188730 5837 ~ 5812 430
211470 ~ 320610 5749 ~ 3870 520
  Y4-73型锅炉离心引风机主要性能参数
机号 ( № ) 转速 (r/min) 流量 (m 3 /h) 全压 (Pa) 配套电机 (kW)
8D 1450 16156 ~ 18244 1303 ~ 1298 11
20442 ~ 30993 1284 ~ 868 15
9D 960 15229 ~ 29219 721 ~ 481 7.5
1450 23003 ~ 32079 1651 ~ 1584 22
35052 ~ 44128 1511 ~ 1100 30
10D 730 15886 ~ 30475 515 ~ 343 5.5
960 20891 ~ 40077 891 ~ 594 11
1450 31554 ~ 44004 2041 ~ 1959 37
48083 ~ 60533 1867 ~ 1359 45
11D 730 21144 ~ 29487 623 ~ 598 7.5
32220 ~ 40562 570 ~ 415 11
960 27806 ~ 53343 1079 ~ 719 18.5
1450 41999 ~ 47427 2474 ~ 2463 55
53142 ~ 80570 2437 ~ 1646 75
12D 730 27451 ~ 34734 742 ~ 731 11
38282 ~ 52661 712 ~ 495 15
960 36100 ~ 69253 1285 ~ 856 30
1450 54526 ~ 68992 2949 ~ 2905 90
76040 ~ 104600 2829 ~ 1961 110
14D 730 43591 ~ 49225 1010 ~ 1006 22
55156 ~ 83624 995 ~ 674 30
960 57326 ~ 72534 1752 ~ 1726 55
79944 ~ 109970 1681 ~ 1167 75
1450 86586 ~ 109550 4029 ~ 3968 185
120740 ~ 166100 3864 ~ 2676 220
16D   580 51699 ~ 99178 833 ~ 555 45
730 65069 ~ 73480 1321 ~ 1316 45
82333 ~ 124820 1302 ~ 880 55
960 85571 ~ 108270 2293 ~ 2258 110
119330 ~ 164150 2200 ~ 1526 132
18D 580 73610 ~ 102650 1055 ~ 1012 45
112160 ~ 141210 965 ~ 703 55
730 92648 ~ 129200 1674 ~ 1606 90
141170 ~ 177730 1532 ~ 1115 110
960 121830 ~ 169910 2908 ~ 2790 200
185650 ~ 233730 2659 ~ 1934 220
20D 580 100970 ~ 140810 1303 ~ 1250 75
153860 ~ 193700 1192 ~ 868 90
730 127080 ~ 143510 2070 ~ 2061 132
160800 ~ 243800 2039 ~ 1378 160
960 167130 ~ 320610 3598 ~ 2392 380
外形及安装尺寸图
   GY4-73 GY4-73 № 8、9、10、11、12、14、16、18、20D 外形及安装尺寸(二)
机号 0o 45o 90o 135o 180o 225o 270o
H1
B9
B10
H1
B9
B10
H1
B9
B10
H1
B9
B10
H1
B9
B10
H1
B9
B10
H1
B9
B10
№ 8 1000 400 450 890 400 450 830 400 450 750 400 450 700 400 450 650 400 450 570 470 1080
№ 9 1110 450 500 990 450 500 920 450 500 850 450 500 780 450 500 720 450 500 630 500 1190
№10 1220 500 550 1100 500 550 1010 500 550 940 500 550 860 500 550 760 500 550 700 500 1310
№11 1335 550 600 1200 550 600 1110 550 600 1020 550 600 940 550 600 850 550 600 760 550 1420
№12 1450 600 660 1300 600 660 1210 600 660 1110 600 660 1010 600 660 920 600 660 800 600 1530
№14 1700 740 800 1600 1050 800 1440 1050 800 1320 1050 800 1210 1050 800 1100 1050 800 1000 1050 1840
№16 1900 850 900 1730 1200 900 1650 1200 900 1510 1200 800 1380 1200 900 1240 1200 900 1150 1200 2100
№18 2180 900 1000 1920 1200 1000 1830 1300 950 1680 1200 900 1540 1200 900 1400 1200 650 1260 1000 2400
№20 2400 1000 1300 2170 1200 1150 2000 1450 900 1850 1350 1000 1700 1300 1000 1530 1300 800 1332.5 1100 2600
     GY4-73 № 8、9、10、11、12D 外形及安装尺寸(一)
机号 进 风 口 出 风 口
D D1 D2 连接螺栓孔 B1 B2 B3 B4 B5 B6 连接螺栓孔
直径 个数 直径 个数 间 距
d1 n1 d2 n2 n3×b1 n4×b2
№ 8 φ800 φ860 φ910 φ15 16 520 580 629 720 777 826 φ15 24 5×116 7×111
№ 9 φ900 φ970 φ1030 φ15 16 585 650 694 810 868 916 φ15 24 5×130 7×124
№10 φ1000 φ1070 φ1130 φ15 16 650 710 759 900 959 1006 φ15 24 5×142 7×137
№11 φ1100 φ1170 φ1210 φ15 24 715 780 824 990 1048 1096 φ15 28 6×130 8×131
№12 φ1200 φ1270 φ1310 φ15 24 780 846 889 1080 1144 1186 φ15 28 6×141 8×143
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
D0 B7 B8 B11 B12 H0 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L0 L L1 L2 L3 L4 L5
№ 8 φ584 440 510 536 1323 552 280 530 360 1751 60 65 272 1791.5 299 496 167.5 432 324.5
№ 9 φ657 440 510 602 1487 621 280 530 360 1940 60 65 306 1882 299 496 163.5 460.5 353.5
№10 φ730 440 510 668 1651 690 280 530 360 2138 60 65 340 1973.5 299 496 159.5 489 389.5
№11 φ803 620 700 734 1815 759 375 670 360 2240 75 85 374 2274 327 650 189.5 551.5 415.5
№12 φ876 620 700 800 1979 828 375 670 360 2532 75 85 408 2381.5 324 650 185.5 580 467.5
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 S1 S2 S3 S4 S5 地 脚 螺 栓 调 节 门 滚动轴承型号
M(d3)×l1 个数 M(d4)×l2 个数 R α α1 α2 d"
№ 8 240 177.5 590 520 599 655 470 8 32 2 1.8 10 M24×630 4 M16×400 4 750 16o21' 7o40' 7o40' 10 3616
№ 9 270 173.5 590 520 664 722 470 9 36 2 2.0 10 M24×630 4 M16×400 4 810 16o21' 7o 7o 10 3616
№10 300 169.5 590 520 729 787 470 10 40 2 2.0 10 M24×630 4 M16×400 4 860 16o21' 6o26' 6o26' 10 3616
№11 330 216 780 700 794 852 630 11 44 2 2.2 10 M30×800 4 M16×400 4 910 16o21' 5o58' 5o58' 10 3620
№12 360 212 780 700 859 917 630 12 48 2 2.2 10 M30×800 4 M16×400 4 960 16o21' 5o33' 5o33' 10 3620
 
 GY4-73 № 14、16D 外形及安装尺寸(一)
机号 进 风 口 出 风 口
D D1 D2 连接螺栓孔 B1 B2 B3 B4 B5 B6 连接螺栓孔
直径 个数 直径 个数 间 距
d1 n1 d2 n2 n3×b1 n4×b2
№14 φ1400 φ1470 φ1530 φ15 20 910 990 1042 1260 1336 1389 φ15 28 6×165 8×167
№16 φ1600 φ1680 φ1750 φ15 28 1040 1120 1172 1440 1512 1569 φ15 32 7×160 9×168
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
D0 B7 B8 B11 B12 H0 H2 H3 H4 H5 H6 L L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6
№14 φ1022 900 1000 2357 1377 966 500 650 580 2913 95 2939 476 455 820 255 455 534 420
№16 φ1168 900 1000 2683 1573 1104 500 650 580 3277 95 3132 544 455 820 247 520 610 480
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
L7 L8 L9 L10 L11 S1 S2 S3 S4 S5 地 脚 螺 栓 调 节 门 滚动轴承型号
M(d3)×l1 个数 M(d4)×l2 个数 R α α1 α2 d"
№14 276 900 1000 1022 1122 14 56 5 2.4 10 M36×800 4 M30×630 4 1169.5 6o55' 8o36' 8o36' 18 3624
№16 268 900 1000 1152 1252 16 64 5 2.4 10 M36×800 4 M30×630 4 1269.5 6o55' 7o40' 7o40' 18 3624

    GY4-73 № 18、20D 外形及安装尺寸(一)
机号 进 风 口 出 风 口
D D1 D2 连接螺栓孔 B1 B2 B3 B4 B5 B6 连接螺栓孔
直径 个数 直径 个数 间 距
d1 n1 d2 n2 n3×b1 n4×b2
№18 φ1800 φ1860 φ1922 φ19 28 1170 1260 1332 1620 1710 1779 φ19 32 7×180 9×190
№20 φ2000 φ2060 φ2122 φ19 28 1300 1386 1462 1800 1890 1959 φ19 32 7×198 9×210
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
D0 B B7 B8 B11 H0 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L0 L L1 L2 L3 L4 L5
№18 φ1314 3094 960 1060 1250 1242 500 710 580 2056.5 3736 170 612 3595 548 950 281 872 679
№20 φ1460 3380 960 1060 1340 1380 500 710 580 2284.5 4119.5 170 680 3787.5 548 950 273 929 760.5
 
机号 安 装 及 外 形 尺 寸
L6 L7 L8 L9 L10 L11 S1 S2 S3 S4 S5 地 脚 螺 栓 调 节 门 滚动轴承型号
M(d3)×l1 个数 M(d4)×l2 个数 R α α1 α2 d"
№18 540 281 850 1290 1282 1382 18 72 5 2.6 10 M36×800 4 M30×630 4 1372 13o50' 6o54' 6o54' 18 3632
№20 600 273 850 1290 1412 1512 20 80 5 2.6 10 M36×800 4 M30×630 4 1472 13o50' 6o18' 6o18' 18 3632
下载附件: